تصاویر متحرک

محتوا

 گاورنر الکتریکی GAVERNER محصول شرکت Woodward آلمان

در دیزل ژنراتورها برای کنترل فرکانس و دور دیزل ژنراتور بایستی دریچه سوخت متناسب با فرکانس یا دور دیزل بازو بسته شود تا در نهایت در تمام شرایط کارکرد دیزل ژنراتور دیزل دارای دوری ثابت باشد که در نتیجه آن فرکانس ثابتی داشته باشیم . نقش کنترل دور دیزل را گاورنر بعهده دارد که در دو نوع می باشد گاورنر الکترونیکی و گاورنر مکانیکی، سنسور دور در گاورنرهای الکترونیکی جهت کنترل دور دیزل مورد استفاده قرار میگیرند . سنسور پیکاپ بر روی دنده فلایویل با فاصله مشخص قرار می گیرد و هرگاه دنده های فلایویل از جلوی این سنسور عبور می کند خروجی سنسور که به دستگاه کنترل سرعت یا گاورنر وصل است پالسی تولید می گردد که گاورنر با توجه به تعداد این پالسها و فرکانس تنظیمی خروجی متصل به شیر برقی (اکچویتر) را تغییر می دهد که در نتیجه این فرایند با توجه به کنترل دریچه شیر برقی مقدار سوخت کنترل و در نهایت فرکانس کنترل می گردد .در زیر به چند مورد از انواع گاورنرهای Woodward اشاره شده است.گاونر های ودوارد ساخت شرکت  Woodward بوده و در انواع مدلهای مختلف این گاونر ها ساخته می شوند.گاورنر ودوارد مدل GTC100-GTC200 یکی از این تولیدات می باشد که بر روی اکثر موتورهای دیزلی از قبیل برند کامینز،سری های ۴BT ، ۶BT و NT  و نیز بروی موتور های PERKINS LOVOL و… قابلیت نصب دارند.این گاورنر هم تیغه های N.O و هم تیغه های N.C را پشتیبانی می کنند.گاورنر ودوارد مدل GTC100-GTC200 علاوه بر امکان اتصال بروی ۹۹% موتور های دیزلی با داشتن قیمت بسیار رقابتی نسبت به سایر برندها عرضه میگردند.

گاورنر,گاورنر چیست,گاورنر دیزل,گاورنر دیزل ژنراتور,گاونر مکانیکی,گاورنر وودوارد,گاونر WOODWARD,گاورنر الکتریکی            گاورنر,گاورنر چیست,گاورنر دیزل,گاورنر دیزل ژنراتور,گاونر مکانیکی,گاورنر وودوارد,گاونر WOODWARD,گاورنر الکتریکی       گاورنر,گاورنر چیست,گاورنر دیزل,گاورنر دیزل ژنراتور,گاونر مکانیکی,گاورنر وودوارد,گاونر WOODWARD,گاورنر الکتریکی          گاورنر,گاورنر چیست,گاورنر دیزل,گاورنر دیزل ژنراتور,گاونر مکانیکی,گاورنر وودوارد,گاونر WOODWARD,گاورنر الکتریکی

      W00dward Governor 8270-1061            Woodward DPG2104              Woodward 2301D speed control          Woodward 2301A-Speed Control


                         گاورنر,گاورنر چیست,گاورنر دیزل,گاورنر دیزل ژنراتور,گاونر مکانیکی,گاورنر وودوارد,گاونر WOODWARD,گاورنر الکتریکی                  گاورنر,گاورنر چیست,گاورنر دیزل,گاورنر دیزل ژنراتور,گاونر مکانیکی,گاورنر وودوارد,گاونر WOODWARD,گاورنر الکتریکی                     گاورنر,گاورنر چیست,گاورنر دیزل,گاورنر دیزل ژنراتور,گاونر مکانیکی,گاورنر وودوارد,گاونر WOODWARD,گاورنر الکتریکی               گاورنر,گاورنر چیست,گاورنر دیزل,گاورنر دیزل ژنراتور,گاونر مکانیکی,گاورنر وودوارد,گاونر WOODWARD,گاورنر الکتریکی

                      Woodward GTC100-GTC200                Woodward TG611            Woodward TG-17 Governor      Woodward TG-13 Govenor

woodward 9907-175,9907-838-4

WOODWARD LOAD SHARING MODULE 9907-175

WOODWARD LOAD SHARING MODULE 9907-838

گاورنر چیست؟ (( گاورنر دیزل ژنراتور چه نقشی دارد؟))

در دیزل ژنراتورها برای کنترل فرکانس و دور دیزل ژنراتور بایستی دریچه سوخت متناسب با فرکانس یا دور دیزل بازو بسته شود تا در نهایت در تمام شرایط کارکرد دیزل ژنراتور دیزل دارای دوری ثابت باشد که در نتیجه آن فرکانس ثابتی داشته باشیم . نقش کنترل دور دیزل را گاورنر بعهده دارد که و در دو نوع گاورنر الکترونیکی و گاورنر مکانیکی می باشد. سنسورسرعت ((MAGNET PICK UP))در گاورنرهای الکترونیکی جهت کنترل دور دیزل مورد استفاده قرار میگیرند . پیکاپ بر روی دنده فلایویل با فاصله مشخص قرار می گیرد و هرگاه دنده های فلایویل از جلوی این سنسور عبور می کند خروجی سنسور که به دستگاه کنترل سرعت یا گاورنر وصل است پالسی تولید می گردد که گاورنر با توجه به تعداد این پالسها و فرکانس تنظیمی خروجی متصل به اکچویتور (Actuator) را تغییر می دهد که در نتیجه این فرایند با توجه به کنترل دریچه اکچویتور مقدار سوخت کنترل و در نهایت فرکانس کنترل می گردد .البته به خاطر داشته باشیم که موتور دیزل که در دیزل زنراتورها استفاده می شود از توع درون احتراقی دور ثابت است، به این معنی که دارای دور ۱۵۰۰+۵% است که این تلرانس ۵% rpm را  که به دلیل تغییرات بار ایجاد می شود را سیستم گاورنر به صفر میل می دهد.