تصاویر متحرک

محتوا
دستگاه جوش آرگون با مارک ماتریکس در دو مد dc  و ac  کار می کند که برای انواع الکترود ها با
جنس های مختلفی از قبیل الومینیوم چدن آهن و ... می توان استفاده کرد .
متخصصین شرکت پارسا کنترل توانایی تعمیر کامل و حتی جایگزینی iGBT  های معادل را در این
دستگاه جوش را داشته و تحویل به مشتریان عزیز دهند.