تصاویر متحرک

محتوا

انکدر های روتاری یکی از کاربردی ترین تجهیزاتی می باشد که در انواع ماشین ها و میز های متحرک استفاده می شود که در سری های قدیمی از جمله در موتور های dc و سرو های نسل قدیم بیشتر به عنوان فیدبک گیر های خارجی استفاده میشد که در حال حاضر در یک پک با موتور قرار می گیرد.
متخصصین این شرکت توانایی تعمیرات انواع انکدر ها ی چرخشی با مدل های مختلف از جمله هایدن هاین ...تیر الکترونیک و .....را
داشته و نیز توانسته اند که برد جدا گانه ای را برای تبدیل تعداد پالس های مد نظر طراحی کنند.
منطق این گونه برد ها عموما ابتدا در یک منطق مقایسه کننده قرارمی گیرد و بعد از آن در یک ic ttl قرار می گیرد و در انتها not  های مد نظر را از یک ttl  دیگر خروجی می گیر د.