تصاویر متحرک

محتوا

پنل مانیتور 802c  seimens  یکی از پنل های اپراتوری دستگاه  cnc  می باشد که سیستم این کنترلر از نسل قدیم یعنی آنالوگ می باشد که با داشتن سه خروجی آنالوگ توانایی کنترل 3محور را داشته که متخصصین این مجموعه این کنترلر را بروی یک دستگاه تراش 3 محور بسته و این پروژه ر ابه اتمام رسانده و در نهایت تحویل به مجموعه قطعه تراش داده شد.