تصاویر متحرک

محتوا

,انواع کارت مبدل وجود دارد که با تبدیل لایه های سخت افزاری فرمت های شبکه های صنعتی را به یکدیگر تبدیل می کند مانند

usb to 485 ,232 to 485 و ... که برند های فراوانی با کاربرد های متنوع در بازار وجود دارد .   

برند مکسا یکی از محصولات معتبر در سطح جهان می باشد که در شبکه های صنعتی  و به خصوص در محیط های پر نویز از آن می توان استفاده کرد.این کارت تبدیل pci to 422 or 485 می باشد که بروی main pc  قرار می گیرد.

این کارت  در مجموعه تست موتور خودرو در دانشگاه علم و صنعت  بوده که در اثر نا مناسب بودن چاه  ارت این مجموعه این کارت خراب شده و     باعث قطع ارتباط بین pc و   control unit   شده بود که با تشخیص صحیح برطرف گردید.