تصاویر متحرک

محتوا


Troubleshooting Section.

پنل میتر کترپیلار یکی از مهمترین پنل هایی است که در ژنراتور ها cat استفاده می شود که در ژنراتور  ها وظایف متعددی را به عهده می گیرد که مهمترین آنها ارتباط با ecm master بوده که پارامتر هایی از قبیل ولتاژ جریان را مانیتور کرده و نیز اطلاعات در  شبکه cat link در اختیار ecm قرار داده و نیزبا  itsm ارتباط برقرار کرده و در شبکه قرار می گیرد و نیز با مانیتور کنترل سنکرون نیز ارتباط دارد و error code  را در صورت مشکل در پنل نمایش می دهد.