تصاویر متحرک

محتوا
Troubleshooting Section

پنل های شرکت woodward یکی از بهترین ها در صنعت پارالل کردن ژنراتور ها می باشد که به عنوان پنل هایی برای مانیتورینک و نیز سنکرون کردن ژنراتور به شبکه اصلی می باشد.
این پنل با ارتباطی که با ecm master  بر قرار می کند در صورتی که دور ژنراتور به دور نامی خود می رسد به توجه به این که مقادیر کنترل به حد نصلب برسد دژنگتور ها را وصل کرده و با تنظیم اپراتور توانی که از ژنراتور مد نظر است را به خط اصلی انتقال پیدا می کند.