تصاویر متحرک
wartsila

wartsila

wartsila


محتوا
در ژنراتور wartsila  بر خلاف ژنراتور های دیگر سیستم سوخت رسانی  تفاوت های عمده ای دارد گه از این جمله را می توان نام برد.
سوخت هر سیلندر در سیستم های قدیمی ابتدا با هم در میکسر مخلوط می شود و بعد وارد محوظه احتراق می شود ولی در این سیستم ابتدا قبل از مخلوط شدن  سوخت مورد نظر به ورودی دریچه هر سیلندر هدایت شده و بعد از آن دریچه هوا نیز عمل اضافه کردن هوا را انجام می دهد..
یعنی هر سیلندر یک دریچه ورودی سوخت داردو یک دریچه ورودی هوا دارد که از این طریق سوخت و هوا در سیلندر با هم مخلوط می شوند..
سیستم گاورنر این نوع ژنراتور ها نیز دریچه اصلی ورودی گاز را کنترل می کند که قبل از هدایت به ژنراتور این دریچه به نصب دور نامی و توان گرفته شده از ژنراتور دریچه را باز کرده و سوخت را از طریق لوله های اتصال به پشت دریچه ها انتقال می دهد.