تصاویر متحرک
wartsila

wartsila

wartsila


محتوا
I/O board یکی از زیر مجموعه کارت های vecs کارت می باشد که از طریق شیفت رجیستری با کارت وکس ارتباط برقرار می کند.
این کارت از طریق فرمانی که از کارت وکس می آید خروجی آنالوگ 4 تا20میلی آمپر را تولید می کند که در نتیجه به سیستم های کنترلی انتقال پیدا می کند..از جمله کار کنترلی این کارت کنترل دریچه سوخت گاورنر می باشد...