تصاویر متحرک

محتوا
گاورنر چیست؟ (( گاورنر دیزل ژنراتور چه نقشی دارد؟))

در دیزل ژنراتورها برای کنترل فرکانس و دور دیزل ژنراتور بایستی دریچه سوخت متناسب با فرکانس یا دور دیزل بازو بسته شود تا در نهایت در تمام شرایط کارکرد دیزل ژنراتور دیزل دارای دوری ثابت باشد که در نتیجه آن فرکانس ثابتی داشته باشیم . نقش کنترل دور دیزل را گاورنر بعهده دارد که و در دو نوع گاورنر الکترونیکی و گاورنر مکانیکی می باشد. سنسورسرعت ((MAGNET PICK UP))در گاورنرهای الکترونیکی جهت کنترل دور دیزل مورد استفاده قرار میگیرند . پیکاپ بر روی دنده فلایویل با فاصله مشخص قرار می گیرد و هرگاه دنده های فلایویل از جلوی این سنسور عبور می کند خروجی سنسور که به دستگاه کنترل سرعت یا گاورنر وصل است پالسی تولید می گردد که گاورنر با توجه به تعداد این پالسها و فرکانس تنظیمی خروجی متصل به اکچویتور (Actuator) را تغییر می دهد که در نتیجه این فرایند با توجه به کنترل دریچه اکچویتور مقدار سوخت کنترل و در نهایت فرکانس کنترل می گردد .البته به خاطر داشته باشیم که موتور دیزل که در دیزل زنراتورها استفاده می شود از توع درون احتراقی دور ثابت است، به این معنی که دارای دور ۱۵۰۰+۵% است که این تلرانس ۵% rpm را  که به دلیل تغییرات بار ایجاد می شود را سیستم گاورنر به صفر میل می دهد.

گاورنر کامینز

گاورنر الکتریکی GOVERNOR محصول شرکت CUMMINS انگلستان(گاورنر کامینز)

گاورنر کامینز,گاورنر,گاورنر چیست,گاورنر دیزل,گاورنر دیزل ژنراتور,گاورنر مکانیکی,گاورنر CUMMINS,گاورنر الکتریکی      گاورنر کامینز,گاورنر,گاورنر چیست,گاورنر دیزل,گاورنر دیزل ژنراتور,گاورنر مکانیکی,گاورنر CUMMINS,گاورنر الکتریکی

گاورنر کامینز Cummins Goverver :
در زیر به چند مورد از انواع گاورنرهای CUMMINS اشاره شده است ،گاور های الکترونیکی کامینز در کارخانه شرکت کامینز طراحی وتولید می شود.گاورنر کامینز جهت موتورهای دیزلی برند CUMMINS از قبیل سری های   NT , NTA , VT , KT و سایر مدلهای کامینز نصب می شود.گاورنر کامینز نسبت به برندهای WOODWARD و GAC برای دیزل ژنراتور کامینز به دلیل تطبیق پذیری بسیار بالا و طراحی شدن برای اکچویتور کامینز(Actuator Cummins) ارجحیت دارد.