تصاویر متحرک

محتوا
 مهندسین پارسا کنترل  با توجه به درخواست  شرکت داده آمای داتیس دستگاه
نمونه خارج از کشور کلینچ بنچ را شبیه سازی کرده و آن را در دستگاهی مشابه
نمونه خارجی شبیه سازی کرده و  سیستم کنترل آن را توسط شبکه 485 کنترل کرده
و پارامتر های کنترلی آن را اعم از کنترل موتور و نیز پارامتر های ولتاژ و جریان و دما و
رطوبت و ... را در مانیتور لمسی کنترل و مانیتورینگ را انجام داده اند.
   
 مهندسین پارسا کنترل با توجه به درخواست شرکت پیک تک توانسته اند سیستم دستگاه
فیدر میکسر فارمر ایتالیا را  که بر روی این دستگاه نصب شده بود را طراحی مجدد کرده و سیستم کنترلی جدیدی را بر روی آن نصب کرده و عمل کنترل را کاملا بر روی این مجموعه
پیاده کرده و با موفقیت این پروژه را انجام داده اند.