تصاویر متحرک

محتوا

دستگاه میدی لاین سوییفت فلو با فریم خروج سریع

fast-exit

فضای مناسب و آسایش دام در حین شیردوشی….

در سیستمهای شیردوشی با  فریم پارالل فضای مناسب و ایده الی برای نصب خرچنگی وجود دارد در این سیستم به علت خروج سریع دام از چال شیردوشی سرعت پر و خالی شدن سیستم از سیستمهای مشابه هرینگبون بالاتر است .

دامها در هنگام دوشش به علت فضای مناسب و درگیر نبودن با دامهای مجاور از اسایش کامل برخوردارند و شیردهی بدون وقفه ادامه خواهد یافت

این مدل دستگاه شیردوش از 2×10  تا 2×50 در دسترس است و قابلیت نصب سیستمهای میدی لاین (خط وسط) و دبل آپ بر روی آن وجود دارد