تصاویر متحرک

محتوا

icon_download_icon_gif.gifدانلود کلیه فایل های مربوط به محصولات دلتا :

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

با کلیک روی هر لینک در این صفحه به صفحه دانلود اصلی همان محصول در سایت دلتا هدایت خواهید شد  و می توانید فایل های مورد نیاز خود را دانلود کنید، دقت کنید که همواره  آخرین ورژن هر فایل را دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهید   ، هنگام دانلود از وب سایت دلتا به زبان فایلی که دانلود می کنید دقت کنید .

دانلود فایل های PLC:   ​

​ ​ ​ ​

icon_pdf.gif

برای دانلود فایل های Manual مربوط به PLC های دلتا اینجا کلیک کنید .​

icon_pdf.gif

برای دانلود Catalogue های مربوط به PLC های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_exe.gif

برای دانلود Software مربوط به PLC های دلتا اینجا کلیک کنید

جدید​

icon_optional.gif

برای دانلود  Certifications های PLC های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_dimension.gif

برای دانلود فایل ابعاد و Dimensions های pdf و فایل های CAD  اینجا کلیک کنید

دانلود فایل های SERVO: ​ ​ ​

http://www.delta.com.tw/product/em/motion/motion_servo/images/ASDA-A2_s.jpg ​ ​ ​ ​

icon_pdf.gif

برای دانلود فایل های Manual مربوط به servo های دلتا اینجا کلیک کنید .​

icon_pdf.gif

برای دانلود Catalogue های مربوط به servo های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_exe.gif

برای دانلود Software مربوط به servo های دلتا اینجا کلیک کنید

جدید​

icon_optional.gif

برای دانلود   Certifications های  servo های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_dimension.gif

برای دانلود فایل ابعاد و Dimensions های pdf و فایل های CAD اینجا کلیک کنید ​​

دانلود فایل های اینورتر :  ​ ​

http://www.delta.com.tw/product/em/drive/ac_motor/images/C200_s.jpg ​ ​ ​ ​ ​

icon_pdf.gif

برای دانلود قایل های Manual اینورتر های دلتا اینجا کلیک کنید .​

icon_pdf.gif

برای دانلود Catalogue های مربوط به اینورترهای دلتا اینجا کلیک کنید

icon_exe.gif

برای دانلود Software اینورتر های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_optional.gif

برای دانلود فایل های جانبی و Optional مربوط به اینورتر های دلتا کلیک کنید

icon_dimension.gif

برای دانلود فایل ابعاد و Dimensions های اینورترهای دلتا اینجا کلیک کنید

دانلود فایل های HMI:  ​ ​

http://www.delta.com.tw/product/em/control/touch_hmi/images/DOP-B_03_s.jpg ​ ​ ​ ​

icon_pdf.gif

برای دانلود فایل های Manual مربوط به HMI های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_pdf.gif

برای دانلود Catalogue های مربوط به HMI های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_exe.gif

برای دانلود Software مربوط به HMI های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_optional.gif

برای دانلود  Certifications های مربوط به HMI های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_pdf.gif

برای دانلود فایل ابعاد و Dimensions های pdf و فایل های CAD  اینجا کلیک کنید

icon_dimension.gif

برای دانلود Connection Manual های مربوط به HMI های دلتا اینجا کلیک کنید ​​

دانلود فایل های TP:  ​ ​

​ ​ ​ ​ ​

icon_pdf.gif

برای دانلود فایل های Manual مربوط به TP های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_pdf.gif

برای دانلود Catalogue های مربوط به TP های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_exe.gif

برای دانلود Software مربوط به TP های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_optional.gif

برای دانلود  Certifications های مربوط به TP های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_dimension.gif

برای دانلود فایل ابعاد و Dimensions های pdf و فایل های CAD  اینجا کلیک کنید

​دانلود فایل های تجهیزات شبکه های Fieldbus : ​ ​

​ ​ ​ ​ ​

icon_pdf.gif

برای دانلود فایل های Manual مربوط به IFD های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_pdf.gif

برای دانلود Catalogue های مربوط به IFD های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_exe.gif

برای دانلود Software مربوط به IFD های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_optional.gif

برای دانلود گواهی ها و Certifications های  IFD های دلتا اینجا کلیک کنید

دانلود فایل های منبع تغذیه : ​ ​

​ ​ ​ ​

icon_pdf.gif

برای دانلود فایل های Manual مربوط به PLC های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_pdf.gif

برای دانلود Catalogue های مربوط به PLC های دلتا اینجا کلیک کنید

icon_optional.gif

برای دانلود گواهی ها و Certifications های منابع تغذیه دلتا   اینجا کلیک کنید

icon_pdf.gif

برای دانلود فایل ابعاد و Dimensions های pdf و فایل های CAD  اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delta_logo.jpg

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

صفحات ویژه نرم افزار های دلتا​

SOFTWARE_DELTA_ASD-SOFT.png

نرم افزار سروو های دلتا

دانلود ASDA-SOFT​​

SOFTWARE_DELTA_DOP-SOFT.png

نرم افزار HMI سری   DOP-B

دانلود DOP-SOFT

SOFTWARE_DELTA_ISP-SOFT.png

نرم افزار PLC های دلتا

دانلود ISP-SOFT

SOFTWARE_DELTA_SCREEN1-SOFT.png

نرم افزار HMIسری DOP-AS

دانلود Screen-Editor-1

SOFTWARE_DELTA_SCREEN2-SOFT.png

نرم افزار HMI سری DOP-B

دانلود Screen-Edito-2

SOFTWARE_DELTA_WPL-SOFT.png

نرم افزار PLC های دلتا

دانلود WPL-SOFT ​​

SOFTWARE_DELTA_VFD-SOFT.png

نرم افزار اینورتر های دلتا
دانلود VFD-SOFT

SOFTWARE_DELTA_PM-SOFT.png

نرم افزار PLC های PM دلتا
دانلود PM-SOFT ​​

SOFTWARE delta text panel tpditor pars automation.png

نرم افزار های نمایشگر های دلتا
دانلود TP-EDITOR

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

get_adobe_reader.gif

برای مشاهده فایل های PDF نرم افزار Adobe Reader را دانلود نمایید .

WIN-RAR.jpg

برای مشاهده فایل های ZIP و RAR نرم افزار  Win-RAR را دانلود نمایید .​