تصاویر متحرک

محتوا

ترازوی هوشمند طیور


توضیحات

ترازوی هوشمند طیور جهت اندازه­ گیری وزن طیور بصورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسان بکار می­ رود. حداقل یک دستگاه در یک سالن مرغداری مورد نیاز است . مبنای اندازه­ گیری وزن جوجه ­ها (یا مرغ و خروس در مرغداری های مادر) وارد نمودن وزن اولیه آن­هاست . وارد کردن وزن اولیه یک مرتبه و در هنگام جوجه ریزی (یا وسط دوره) در حافظه دستگاه وارد کرده، سپس، بطور خودکار اندازه­ گیری انجام، و وزن طیور در حافظه دستگاه ثبت می­ شود. با افزایش روزانه وزن گله، ترازو بطور هوشمند   مبنای اندازه گیری را تغییر می­ دهد طوری که  احتیاجی به وارد نمودن وزن متوسط  گله در کل طول دوره پرورش نیست.یکی از ویژگی­ های متمایز این ترازو  این است که با  بالا رفتن همزمان دو یا چند پرنده، یا ریختن کود مرغی به رروی کفه و یا تکیه دادن پرندگان به کفه دچار اشتباه یا خطای اندازه گیری نمی شود و قابل تشخیص برای ترازو خواهد بود. حافظه دستگاه (MMC) قابل جدا شدن بوده و اطلاعات آن براحتی در کامپیوتر قابل نمایش و گزارش گیری می باشد. این دستگاه در انواع مرغداری های گوشتی و مادر قابل استفاده است
امکانات نرم افزاری

 • نمایش وزن طیور، وزن متوسط آن­ها، تعداد وزن­ گیری روزانه
 • نمایش وزن متوسط و تعداد وزن­ گیری در روزهای گذشته
 • نمایش وزن متوسط بر روی نمودار و جدول
 • تنظیمات اساسی دستگاه، تاریخ و ساعت و کالیبراسیون دستگاه
 • قابلیت نمایش وزن مرغ و خروس بطور جداگانه (مرغ مادر)
 • محاسبه نمایش پارامترهای مدیریتی مانند ضریب یکنواختی، SD و CV
 • تنظیمات شروع دوره و اصلاح وزن مبنا

امکان صفحه نمایش روی دستگاه

 • نمایش وزن، وزن متوسط، تعداد وزن گیری
 • نمایش وزن متوسط مرغ و خروس بطور جداگانه
 • تنظیمات اساسی دستگاه، تاریخ و ساعت و کالیبراسیون دستگاه
 • تنظیمات شروع دوره و اصلاح وزن مبنا
 • نمایش سن طیور و تاریخ و ساعت 

مشخصات فنی


تغذیه:

مشخصات پورت RS485 :

تغذیه

24v DC (15~36v)

نرخ ارسالی (Baud rate )

2400~57600b/s

 

ابعاد :

پریتی (Parity )

none ,Stop bit=2

کفه ترازو

60cm*60cm

طول کاراکتر

Data bit = 8

 

طول میله

2 to 4 m

پروتکل ارتباطی

MODBUS/RTU

 

شرایط محیطی:

وردی دیجیتال:

 

دمای عملکرد

-10 ~ 60°c

محدوده ولتاژ

8~30v DC

دمای نگهداری

-20 ~ 85°c

ایزولاسیون

1Kv DC

 

رطوبت

30 % ~ 95 %

تعداد

2 کانال