تصاویر متحرک

محتوا
 

برد کنترل دیزل ژنراتور به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرند :

(الف):نحوه عملکرد و راه اندازی دیزل ژنراتور((عملکردهای دستی ،اتوماتیک امرجنسی،پارالل سنکرون و …))
(ب):حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور و نیز مصرف کننده(( اعلام آلارم و احیانا شات دان برای حفاظت از کمیت های
الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور و مصرف کننده))
برندهای مختلف برد کنترلی دیزل ژنراتور به شرح زیر می باشد که پر مصرف و مرغوب ترین آنها برد دیزل ژنراتور wood ward آلمان و برد دیزل ژنراتور deepsea انگلستان همچنین برند های دیگر برد کنترلی ازجمله Deif,Emko,… است.

 

چرا باید از برد دیزل ژنراتور استفاده شود؟ چگونه با برد دیزل ژنراتور مانع از خرابی دیزل ژنراتور شویم؟

 

برد دیزل ژنراتور یک قطعه واجب وحیاتی در جلوگیری از خرابی موتور برق و دیزل ژنراتور است و مانند یک چراغ راهنمایی ورانندگی کلیه پارمترهای اساسی از قبیل دمای آب _ فشار روغن _ ولـتاژ_ دور موتور _فرکانس و… را علاوه بر نمایش کنترل وحفاظت می نماید. به این صورت که چناچه کمیت های دارای مقادیر مجاز باشند مانند چراغ سبز راهنما ورانندگی به دیزل ژنراتور اجازه ادامه فعالیت را می دهد وای چناچه اندازه یک پارامتر به محدوده غیر مجازنزدیک شود مانند چراغ زرد ، برد کنترل دیزل ژنراتور اعلام آلارم نموده اما کما کان به دیزل ژنراتور اجازه فعالیت می دهد ولی چناچه اندازه کمیت کمتر ویا بیشتر از حد نرمال شود برد دیزل ژنراتور مانند چراغ قرمز باعث خاموش شدن دیزل ژنراتور می شود و به این ترتیب برد کنترل دیزل ژنراتور مانع از آسیب دیدگی دیزل ژنراتور می گردد. کنترلر دیزل ژنراتور یا به اصطلاح برد کنترل دیزل ژنراتور مانند مغز انسان برای دیزل ژنراتور می باشد.